Dyrektor XXI wieku

 

Konferencja Dyrektor XXI wieku to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Jest  odpowiedzią na potrzebę zbudowania społeczności Dyrektorów, którzy postrzegają siebie jako managerów innowacyjnych szkół, a w swoich placówkach wykorzystują dzienniki elektroniczne nie tylko do dokumentowania przebiegu nauczania czy podnoszenia jakości kształcenia, ale również jako profesjonalne narzędzia wspierające Dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową.

Podstawowym atutem konferencji jest odpowiednio dobrana tematyka wykładów i indywidualne ścieżki seminariów prowadzonych przez naukowe autorytety, niezależnych ekspertów oraz specjalistów technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami, których szkoły są na porównywalnym poziomie zaawansowania informatyzacji procesów edukacyjnych. Da również możliwość spotkania przedstawicieli wybranych firm, których produkty wspierają ideę wykorzystania TIK w edukacji i zarządzaniu oświatą.

Dyrektor XXI wieku

Tematyka konferencji dotyczyć będzie zagadnień, z którymi boryka się współczesny Dyrektor szkoły, m.in. ochrony i przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych, nowoczesnych technologii, public relations, prawa oświatowego oraz procesu zamiany dziennika papierowego na jego formę elektroniczną.

Serdecznie zapraszamy Państwa na I edycję konferencji Dyrektor XXI wieku, która odbędzie się 12-13 kwietnia 2013 r. w Mszczonowie. W tym roku hasłami przewodnimi będą mobilność, bezpieczeństwo i innowacyjność, które staną się przedmiotem prowadzonych wykładów i seminariów.

Miejscem tegorocznego spotkania będzie profesjonalne centrum konferencyjne Hotelu Panorama w Mszczonowie. Obiekt wyposażony jest w kilkanaście sal wykładowych i seminaryjnych, które pozwalają  poprowadzić jednocześnie kilka różnych seminariów dopasowanych do Państwa oczekiwań.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowym harmonogramem wykładów i seminariów.

 

Organizatorzy:
LibrusEdufakty