Harmonogram seminariów

DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI – 13 kwietnia 2013 r.

Zapisy na seminaria zostaną uruchomione po 15 marca br.

Rejestracji na seminaria mogą dokonać tylko te osoby, które uiściły opłatę za udział w konferencji.
Do Uczestników, którzy spełnili ten warunek, na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym po 15 marca zostanie wysłana wiadomość, w której znajdzie się dokładny opis sposobu zapisu na seminaria.

Harmonogram - wersja tabelaryczna

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4
09:00 - 10:00

Pearson

Mądra Cyfryzacja, czyli umiejętność łączenia dobrych praktyk tradycyjnej szkoły z nowoczesną edukacją

zobacz opis

Samsung Electronics

Mobilne technologie w zarządzaniu szkołą

zobacz opis

Librus

Zamiana dokumentacji przebiegu nauczania z papierowej na elektroniczną

zobacz opis

Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus

Ocena stanu bezpieczeństwa w szkole – analiza istniejących procedur pod kątem ich skuteczności

zobacz opis

10:15 - 11:15

Tomasz Soczyński

Odpowiedzialność Dyrektora jako administratora danych osobowych w placówce oświatowej

zobacz opis

Public Consulting Group

Specjalne potrzeby analityczne Dyrektora placówki oświatowej

zobacz opis

EduFakty

Szkoła w medialnym świecie – wystąpienia przed kamerą, reagowanie w sytuacji kryzysowej

zobacz opis

Librus

Czy e-Dziennik to tylko oceny i frekwencja? Kontrola realizacji podstawy programowej oraz wirtualny asystent w e‑Dzienniku

zobacz opis

11:45 - 12:45

Tomasz Soczyński

Odpowiedzialność Dyrektora jako administratora danych osobowych w placówce oświatowej

zobacz opis

Microsoft

Szkoła w Chmurze z doświadczeń praktyka – zarządzaj efektywnie, ucz z przyjemnością (Office 365 w edukacji)

zobacz opis

EduFakty

Zabójczo skuteczne treści internetowe – promocja placówki w sieci, poprawne budowanie strony i oferty

zobacz opis

Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – frekwencja Uczniów w szkole jako przedmiot ewaluacji wewnętrznej

zobacz opis

13:00 - 14:00

CISCO

Sieć w szkole, Uczeń w sieci

zobacz opis

Public Consulting Group

Praca z danymi a poprawa efektów kształcenia

zobacz opis

EduFakty

Redagowanie informacji na stronę i do gazety – jak zbudować czytelną witrynę, jakich błędów unikać

zobacz opis

Librus

e-Tablica – nowa jakość prowadzenia lekcji: tworzenie cyfrowych materiałów i notatek dostępnych z dowolnego miejsca na świecie

zobacz opis

15:15 - 16:15

Librus

Zamiana dokumentacji przebiegu nauczania z papierowej na elektroniczną

zobacz opis

Librus

Czy e-Dziennik to tylko oceny i frekwencja? Kontrola realizacji podstawy programowej oraz wirtualny asystent w e‑Dzienniku

zobacz opis

Harmonogram - wersja opisowa

07:30 - 08:50 Śniadanie
09:00 - 10:00
sala 1 Mądra Cyfryzacja, czyli umiejętność łączenia dobrych praktyk tradycyjnej szkoły z nowoczesną edukacją
Pearson

Wykorzystywanie technologii w szkole może przynieść wiele korzyści dydaktycznych: lekcje stają się ciekawsze, Uczniowie lepiej przyswajają i zapamiętują materiał, uczą się mądrzej korzystać z Internetu. Nie bez powodu wymagania niezbędne do uzyskania stopnia Nauczyciela mianowanego i dyplomowanego obejmują umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK). Od e-Nauczycieli projektu Cyfrowa Szkoła oczekuje się jeszcze wyższych kompetencji.

Dobra organizacja nowoczesnej placówki nie oznacza jednak rezygnacji z tradycyjnych sposobów pracy. Ważne jest, by umiejętnie łączyć dobre praktyki z rozwiązaniami technologicznymi. Badania i doświadczenia Nauczycieli pokazują, że istnieją konkretne rozwiązania i pomysły, które można wprowadzić w każdej polskiej szkole. Rolą Dyrektora w tym procesie jest wspieranie Nauczycieli oraz zapewnianie im przyjaznego środowiska pracy i rozwoju, w którym wspólnie realizują oni spójną wizję informatyzacji procesów dydaktycznych.

sala 2 Mobilne technologie w zarządzaniu szkołą
Samsung Electronics

Mobilne urządzenia już dawno podbiły serca Uczniów. Cieszą się też coraz większym zainteresowaniem Nauczycieli i Dyrektorów, bo jak mało który przedmiot, mogą pomóc w wykonywaniu wszystkich codziennych obowiązków. Niewielkie i lekkie urządzenie to znakomity organizer, pamięć podręczna, przenośne biuro, w którym jest np. elektroniczny dziennik. Dzięki temu można zarządzać szkołą nawet z najodleglejszych miejsc globu. Jak wybrać odpowiedni tablet? Jakich pułapek unikać? Jak skompilować mobilną pracownię?

sala 3 Zamiana dokumentacji przebiegu nauczania z papierowej na elektroniczną
Librus

Podczas zamiany dokumentacji papierowej na elektroniczną niezbędna jest modyfikacja procedur obowiązujących w pewnych obszarach działalności szkoły. Podczas seminarium, opierając się na doświadczeniu ponad 600 szkół, wskażemy, jak najszybciej i najskuteczniej przygotować niezbędną dokumentację oraz zaplanować cały proces rezygnacji z prowadzenia równolegle dokumentacji papierowej.

sala 4 Ocena stanu bezpieczeństwa w szkole – analiza istniejących procedur pod kątem ich skuteczności
Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus

Tematyka tego seminarium jest związana z jednym z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa wskazanych przez MEN na rok szkolnym 2012/13: Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Podczas seminarium omówione zostaną zagadnienia związane z odpowiedzialnością Nauczycieli: porządkową, dyscyplinarną, karną cywilną, za wypadki uczniowskie, materialną i za powierzone mienie. Pokażemy, jak w praktyce szkolnej prawidłowo stosować ustawę o ochronie danych osobowych. Odniesiemy się również do ochrony Nauczycieli jak funkcjonariuszy publicznych.

10:15 - 11:15
sala 1 Odpowiedzialność Dyrektora jako administratora danych osobowych w placówce oświatowej
Tomasz Soczyński

Seminarium będzie dotyczyło organizacji i nadzoru zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej. W swojej formie będzie się ono opierać na zadawaniu pytań oraz analizowaniu przykładów, w tym dotyczących odpowiedzialności Dyrektora za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w placówce.

sala 2 Specjalne potrzeby analityczne Dyrektora placówki oświatowej
Public Consulting Group

Średnio ok. 30% Uczniów w polskich szkołach posiada specjalne potrzeby edukacyjne lub terapeutyczne. Uczniowie z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznych mają znaczący wpływ na całościowe wyniki kształcenia w placówce oświatowej oraz organizację jej pracy. Czego możemy dowiedzieć się z informacji, które gromadzone są na co dzień w szkolnych systemach informatycznych i dotyczą Uczniów ze specjalnymi potrzebami? Czy systematyczna i ustrukturyzowana analiza danych w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej może prowadzić do poprawy jakości pracy szkoły i lepszych wyników w nauce? Podczas seminarium wcielimy się w rolę Dyrektora analizującego raport o stanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wygenerowany przy pomocy nowoczesnego narzędzia IT. Na podstawie raportu sformułujemy propozycje najkorzystniejszych rozwiązań.

sala 3 Szkoła w medialnym świecie – wystąpienia przed kamerą, reagowanie w sytuacji kryzysowej
EduFakty

Dyrektorzy i Nauczyciele coraz częściej zapraszani są do udzielania wywiadów. Wizyty dziennikarzy prasowych oraz telewizyjnych są w wielu szkołach na porządku dziennym. W trakcie zajęć podpowiemy, jak przygotować się do spotkania z przedstawicielem lokalnego lub ogólnopolskiego medium oraz na co zwrócić uwagę przed nagraniem – przekaz, ubiór, postawa, miejsce. Przedstawimy także sposoby reagowania na sytuacje kryzysowe. Wyjaśnimy, w jaki sposób przygotować się do krótkiej wypowiedzi, a w jaki do wywiadu. Wskażemy różnice pomiędzy rozmową z dziennikarzem prasowym i telewizyjnym. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w ćwiczeniach przed kamerą.

sala 4 Czy e-Dziennik to tylko oceny i frekwencja? Kontrola realizacji podstawy programowej oraz wirtualny asystent w e‑Dzienniku
Librus

Seminarium przybierze formę warsztatu, na którym omówimy nowe moduły e-Dziennika wraz z zastosowaniem ich w codziennej pracy szkoły. Pokażemy powiązania pomiędzy Ramowymi Planami Nauczania a Wycieczkami i Zastępstwami. Dodatkowo wspólnie z Uczestnikami stworzymy zestaw niezbędnych dla Dyrektora alertów, które ułatwiają kontrolę dokumentacji szkolnej oraz szybkie reagowanie na problemy związane z frekwencją czy wynikami Uczniów.

11:15 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 12:45
sala 1 Odpowiedzialność Dyrektora jako administratora danych osobowych w placówce oświatowej
Tomasz Soczyński

Seminarium będzie dotyczyło organizacji i nadzoru zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej. W swojej formie będzie się ono opierać na zadawaniu pytań oraz analizowaniu przykładów, w tym dotyczących odpowiedzialności Dyrektora za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w placówce.

sala 2 Szkoła w Chmurze z doświadczeń praktyka – zarządzaj efektywnie, ucz z przyjemnością (Office 365 w edukacji)
Microsoft

Uczestnicy seminarium dowiedzą się, jak dzięki usłudze Office 365 zorganizować pracę w szkole – prowadzący podpowie, jak – korzystając jedynie z przeglądarki internetowej – stworzyć kalendarz lub założyć konto poczty elektronicznej (o pojemności 25 GB). Integralną częścią Office 365 jest komunikator Lync, który umożliwia m.in. organizowanie konferencji, prezentacji, a nawet prowadzenie lekcji on-line czy udostępnianie ekranu rozmówcom. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną także możliwości platformy komunikacyjnej SharePoint – zarówno dla Dyrektora i Kadry Kierowniczej (elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna tablica ogłoszeń), Nauczycieli (wspólne tworzenie i modyfikowanie dokumentów przy użyciu jedynie przeglądarki internetowej), jak i Uczniów (realizacja edukacyjnych projektów grupowych, szybka wymiana informacji). Część seminarium poświęcona będzie wykorzystaniu pil-network – globalnej platformy komunikacyjnej dla Nauczycieli, umożliwiającej m.in. korzystanie z najlepszych praktyk edukacyjnych na świecie.

sala 3 Zabójczo skuteczne treści internetowe – promocja placówki w sieci, poprawne budowanie strony i oferty
EduFakty

Podczas seminarium omówimy, w jaki sposób zarządzać serwisami internetowymi i publikowanymi treściami na przykładzie szkolnej strony, tak by skutecznie promować placówkę w Internecie lub osiągną dodatkowe cele.Podpowiemy, jak uniknąć typowych błędów, projektować intuicyjny układ treści i menu oraz dać się znaleźć w gąszczu innych serwisów. Porozmawiamy też o tym, jak zatrzymać na naszych stronach Czytelnika. Nasze porady zilustrujemy licznymi przykładami z życia oraz poprzemy wynikami badań lub doświadczeń związanych z zachowaniem Internautów.Przekazane zasady i porady będą miały charakter uniwersalny. Można je wykorzystać, by zaprojektować dowolny serwis – poczynając od własnej wizytówki w sieci, poprzez prowadzenie blogu czy strony z materiałami dla Uczniów, po rozbudowane portale.

sala 4 Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – frekwencja Uczniów w szkole jako przedmiot ewaluacji wewnętrznej
Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus

Podczas seminarium przedstawimy problem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w aktualnych aktach prawnych. Omówimy zadania gminy, Dyrektora szkoły, Nauczycieli i Wychowawców w tym zakresie. Wskażemy, jak prawidłowo prowadzić w szkole dokumentację przebiegu nauczania związaną z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zaplanujemy ewaluację wewnętrzną w tym obszarze (przedmiot badania: frekwencja Uczniów w szkole), określimy jej kryteria, pytania kluczowe i cele wraz z harmonogramem działań. Dobierzemy także metody, próbę badawczą oraz źródła danych (z wykorzystaniem e-Dziennika). Zbudujemy proste narzędzia badawcze.

13:00 - 14:00
sala 2 Praca z danymi a poprawa efektów kształcenia
Public Consulting Group

W obliczu coraz większej liczby obowiązków Dyrektora szkoły niezwykle ważne jest wdrożenie sprawnych procesów współpracy z Gronem Pedagogicznym. Podczas seminarium przedstawione zostanie procesowe podejście do rozwiązywania problemów szkolnych w oparciu o zadawanie pytań i analizę danych. Zaprezentujemy studium przypadku szkoły pracującej nad poprawą wyników kształcenia Uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z wykorzystaniem programu Nawigator PCG. Przy pomocy tego narzędzia przeprowadzimy Państwa płynnie przez ewaluację wewnętrzną i proces rozwiązywania problemów: od identyfikacji konkretnego obszaru poprawy, poprzez dogłębną diagnozę, formułowanie celów, planowanie konkretnych działań, sposoby monitorowania oraz ocenę efektywności przyjętej strategii. Wypracowanie jednolitych metod wykorzystania danych oraz ich wdrożenie dla całej Rady Pedagogicznej pozwala ustrukturyzować działania, a także służy automatycznemu dokumentowaniu ewaluacji wewnętrznej i planów doskonalenia pracy placówki.

sala 3 Redagowanie informacji na stronę i do gazety – jak zbudować czytelną witrynę, jakich błędów unikać
EduFakty

Podczas seminarium przedstawimy podstawowe zasady, jakimi należy kierować się tworząc treści przeznaczone do publikacji w gazecie i/lub Internecie. Podpowiemy:

  • co zrobić, by zacząć pisać, gdy nie przychodzi wena,
  • jak pisać, by nie zniechęcić Czytelnika,
  • jak budować poszczególne części tekstu,
  • jak stworzyć przykuwający uwagę tytuł i lid,
  • jak tworzyć dodatkowe elementy, które uatrakcyjnią przekaz,
  • jakich błędów unikać przy tworzeniu artykułów i publikowaniu ich w sieci lub w gazecie.

Słuchacze dowiedzą się, czym różni się Czytelnik starej daty od Internauty oraz jakie wnioski z tych różnic płyną dla autorów współczesnych publikacji. Przekonają się też, że wiele utrwalonych, także w środkach masowego przekazu, pozornie poprawnych zwrotów i wyrażeń jest błędnych. Przede wszystkim jednak postaramy się przekonać Uczestników, że w procesie pisania najważniejszy jest Czytelnik.

W czasie zajęć Uczestnicy zapoznają się z przykładami niepoprawnie napisanych artykułów i będą mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób redaktor powinien podejść do korekty tego typu materiałów.

sala 4 e-Tablica – nowa jakość prowadzenia lekcji: tworzenie cyfrowych materiałów i notatek dostępnych z dowolnego miejsca na świecie
Librus

Na seminarium zaprezentujemy nowy model prowadzenia lekcji, w którym wykorzystywany jest moduł e-Tablica oraz sama tablica interaktywna. Wskażemy zalety wykorzystywania Elektronicznej Biblioteki Rozkładów Materiałów Nauczania w połączeniu z cyfrowymi materiałami oraz notatkami z lekcji i e-Tablicą.

sala 1 Sieć w szkole, Uczeń w sieci
CISCO

Szkoła XXI wieku to szkoła intensywnie wykorzystująca nowoczesne technologie informatyczne i telekomunikacyjne. Stanowią one dla edukacji szansę, ale także stawiają nowe wyzwania i powodują nowe zagrożenia.

Podstawą funkcjonowania cyfrowej szkoły jest dostępność aplikacji oraz treści –dostępność dla Uczniów, Nauczycieli i Rodziców w każdym czasie i miejscu - w klasie, w domu, w podróży. Drugim fundamentem jest umiejętność wykorzystania dostępnych narzędzi przez Uczestników procesu edukacyjnego. Trzecim, bez którego nie jest możliwe funkcjonowanie poprzednich, jest podstawowa infrastruktura telekomunikacyjna szkoły obejmująca sieć, w tym sieć bezprzewodową, dostęp do Internetu, rozwiązania przetwarzania i magazynowania danych, rozwiązania konieczne do zapewnienia szkole bezpieczeństwa informatycznego, umożliwiające kontrolę nad działaniami Użytkowników w sieci itp.

Wysoki stopień komplikacji tego typu rozwiązań powoduje, że przed osobami podejmującymi decyzje, jak budować cyfrową szkołę, stają nowe problemy wynikające z konieczności poznania dostępnych technologii i orientowania się w normach prawnych regulujących świat telekomunikacji.

Wykorzystanie nowych narzędzi wiąże się także z nowymi zagrożeniami związanymi z „ciemną stroną” Internetu – począwszy od naruszeń prywatności, a skończywszy na czynach zabronionych, związanych z nielegalny dostępem do danych.

Prezentacja ma na celu pokazanie głównych zasad pozwalających w sposób zaplanowany i efektywny myśleć o budowie infrastruktury sieci, przetwarzaniu danych i bezpieczeństwie informatycznym szkoły, tak aby w sposób efektywny wyposażyć szkołę w narzędzia IT pozwalające jej skupić się na procesie edukacyjnym, a nie na kwestiach technologicznych.

14:15 - 15:00 Obiad i zakończenie konferencji
Dodatkowe seminaria uruchomione na prośbę Uczestników
15:15 - 16:15
sala 4 Czy e-Dziennik to tylko oceny i frekwencja? Kontrola realizacji podstawy programowej oraz wirtualny asystent w e‑Dzienniku
Librus

Seminarium przybierze formę warsztatu, na którym omówimy nowe moduły e-Dziennika wraz z zastosowaniem ich w codziennej pracy szkoły. Pokażemy powiązania pomiędzy Ramowymi Planami Nauczania a Wycieczkami i Zastępstwami. Dodatkowo wspólnie z Uczestnikami stworzymy zestaw niezbędnych dla Dyrektora alertów, które ułatwiają kontrolę dokumentacji szkolnej oraz szybkie reagowanie na problemy związane z frekwencją czy wynikami Uczniów.

sala 3 Zamiana dokumentacji przebiegu nauczania z papierowej na elektroniczną
Librus

Podczas zamiany dokumentacji papierowej na elektroniczną niezbędna jest modyfikacja procedur obowiązujących w pewnych obszarach działalności szkoły. Podczas seminarium, opierając się na doświadczeniu ponad 600 szkół, wskażemy, jak najszybciej i najskuteczniej przygotować niezbędną dokumentację oraz zaplanować cały proces rezygnacji z prowadzenia równolegle dokumentacji papierowej.