Biografie prelegentów

Osoba

prof. Stanisław Dylak

Pedagog, dydaktyk i pedeutolog.
Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autor trzech monografii: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania oraz Projektowanie programów szkolnych dla szkół artystycznych. Redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych. Jego zainteresowania naukowe związane są mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej, realizowany obecnie na UAM. Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych. Poza działalnością akademicką interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP. Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA. W roku 2010 przez jeden semestr przebywał w Appalachian State University w Boone, USA jako visiting scholar. Jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji – organu pomocniczego Ministra Edukacji Narodowej.

Osoba

Tomasz Soczyński

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Zastępca Dyrektora Departament Informatyki

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Informatyki. Jest przedstawicielem Generalnego Inspektora w Komitecie ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, uczestniczy w pracach międzyresortowych dotyczących rozwoju zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym. Ponadto bierze udział w pracach Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) jako przedstawiciel GIODO. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych.

Osoba

Krzysztof Wojewodzic

4-krotny stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendysta British Psychological Society za badania w dziedzinie edukacji. Współautor 3 książek i kilkudziesięciu artykułów. Obecnie koordynator projektu „e-Podręczniki do kształcenia ogólnego” realizowanego w ramach rządowego programu Cyfrowa Szkoła.

Osoba

Janusz Wierzbicki

Od 1996 roku prowadzi zajęcia dla Nauczycieli na kursach doskonalących, warsztatach metodycznych oraz studium podyplomowym informatyki prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Uczestniczył w opracowaniu wielu programów nauczania, a także materiałów dydaktycznych i metodycznych. W latach 2004 -2008 był ekspertem i niezależnym konsultantem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przy realizacji projektów wyposażania polskich szkół w laboratoria komputerowe. Za działalność na rzecz edukacji informatycznej został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej w roku 2007 oraz Brązowym Krzyżem Zasługi w roku 2011. Jest zastępcą redaktora naczelnego magazynu „EduFakty – Uczę Nowocześnie”.

Osoba

Beata Florek

Konsultant ds. kadry kierowniczej Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Posiada wieloletni doświadczenie zawodowe jako Dyrektor szkoły podstawowej oraz Dyrektor Wydziału Edukacji w Łodzi. Ukończyła studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna, studia podyplomowe w zakresie informatyki oraz kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą. Prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej oświaty z zagadnień takich jak: zarządzania placówką oświatową, nadzór pedagogiczny i odpowiedzialność prawna Nauczycieli.

Osoba

Tomasz Babicz

Absolwent Politechniki Śląskiej, ukończył studia podyplomowe z Projektowania Systemów Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Od 7 lat związany z firmą Librus, gdzie początkowo zajmował się szkoleniami oraz wdrożeniami systemów skierowanych do oświaty na terenie woj. mazowieckiego. Przeprowadził ponad 200 wdrożeń e-Dziennika. Jest autorem i inicjatorem wielu modułów Zintegrowanego Systemu Edukacyjnego Librus. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Sprzedaży. Prywatnie lubi programować w PHP oraz rozwiązywać zawiłości planów lekcji.

Osoba

Artur Tracz

Artur Tracz – Dyrektor ds. Rozwoju Rynku w Cisco System Polska, odpowiedzialny za współpracę z administracją samorządową, sektorem edukacji oraz zdrowia.
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (Departament Edukacji i Kultury), a od 2002 roku związany jest z branżą IT. Od początku współpracował z sektorem administracji samorządowej – najpierw w SOLIDEX S.A., później w Ericsson Polska, a od 2007 roku w Cisco Polska. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (Filologia Polska a także Administracja Samorządowa), uczestnik programów szkoleniowych PHARE w zakresie programowania funduszy ERDF i EFS. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Osoba

Maciej Kułak

Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, dziennikarzem oświatowym i specjalistą Public Relations. Pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej” i „Głosie Nauczycielskim”. Brał udział w pracach zespołu ekspertów ds. edukacji w Narodowym Programie Rozwoju Foresight Polska 2020 realizowanym przez MNiSW. Obecnie jest Dyrektorem wydawnictwa Benild wydającego magazyn „EduFakty – Uczę Nowocześnie”. W 2010 roku został wyróżniony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci odznaką specjalną „Przyjaciel Dziecka Ulicy”.

Osoba

Marcin Kempka

Prezes Zarządu Librus, początkowo wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus, przed reformą Rzeczoznawca Przedmiotowy ds. Pomocy Dydaktycznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Specjalista z dziedziny sieci komputerowych, bezpieczeństwa danych osobowych i projektowania baz danych, pomysłodawca i twórca e-Dziennika Librus. W wolnych chwilach muzyk, kompozytor i aranżer.

Osoba

Bartosz Krzyżaniak

Redaktor naczelny magazynu „EduFakty – Uczę Nowocześnie”. Wcześniej przez kilkanaście lat pracował w mediach, m.in. w „Pulsie Biznesu” jako dziennikarz, a także jako redaktor i wydawca w „Życiu”, „Życiu Warszawy”, „Super Expressie”. Współpracował też z radiową Trójką oraz prasą ekonomiczną, społeczną i motoryzacyjną. Ukończył dziennikarstwo na UW oraz podyplomowe studia ekonomiczne Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz NBP. Jest laureatem Nagrody Ostrego Pióra przyznanej przez Business Centre Club za propagowanie w pracy zawodowej zasad przedsiębiorczości, wspieranie idei wolnego rynku i szerzenie edukacji ekonomicznej.

Osoba

Krzysztof Giertler

Trener od lat związany ze szkolnictwem. Zajmuje się doradztwem i wdrożeniami systemów informatycznych w placówkach edukacyjnych. Jeden z najbardziej doświadczonych specjalistów w zakresie dzienników elektronicznych – legitymuje się kilkuset skutecznymi wdrożeniami. Autor publikacji i prelegent wielu branżowych konferencji. W swojej pracy łączy pasję do nowoczesnych technologii z głębokim humanizmem i wierzy, że tylko takie połączenie sprawia, że technologia może być naprawdę pożyteczna i przyjazna. Obecnie Dyrektor Regionalny w firmie Librus.

Osoba

Jakub Rzadkiewicz

Z wykształcenia psycholog-trener. Doświadczenie zawodowe zdobywał, organizując eventy i szkolenia dla największych polskich firm. Od 3 lat wspomaga edukację w zakresie nowoczesnych rozwiązań IT oraz niwelowania barier komunikacyjnych i technologicznych pomiędzy Nauczycielami a Uczniami. Prelegent na wielu konferencjach i autor publikacji w prasie branżowej. W życiu i w pracy bardzo ceni sobie kontakt z ludźmi, od których może czerpać wiedzę i energię. Prywatnie kibic sportowy i miłośnik nowoczesnych technologii.

Osoba

Marek Jędryka

Jest nauczycielem języka angielskiego i trenerem z ponad 17-letnim stażem. Pracował w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy i wielu szkołach językowych. Prowadził liczne szkolenia i warsztaty dla Nauczycieli w ramach programu INSETT. Od kilku lat zajmuje się również komputerowym i internetowym wspomaganiem nauczania języka angielskiego – współpracuje w tym zakresie z twórcami oprogramowania wykorzystywanego w e-learningu. Obecnie pracuje w wydawnictwie Pearson, gdzie zajmuje się m.in. tworzeniem nowoczesnych materiałów i e-podręczników.

Osoba

Łukasz Nowak

Konsultant i menedżer projektów edukacyjnych z blisko 10-letnim doświadczeniem zawodowym w oświacie oraz w szkolnictwie wyższym. Współpracował z licznymi szkołami w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce, wspierając je we wdrażaniu reform edukacyjnych oraz udoskonalaniu procesów organizacji i zarządzania. Brał udział m.in. we wdrażaniu kompleksowego systemu do analizy danych edukacyjnych na zlecenie Departamentu Edukacji Stanu Massachusetts. Aktualnie koordynuje projekt wdrożenia na polskim rynku pierwszego elektronicznego systemu wspomagającego organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na poziomie szkół, poradni i samorządowych wydziałów edukacji. Ukończył studia w zakresie komunikacji biznesowej w Clark University w Worcester, USA. Jest również absolwentem zarządzania oświatą na Uniwersytecie Łódzkim.

Osoba

Ewa Kochanowska

Konsultant, trener i menedżer projektów edukacyjnych, posiadająca kompleksowy warsztat umiejętności komunikacyjnych, szkoleniowych, obsługi klienta, zarządzania czasem i kreatywnego rozwiązywania problemów. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektach w dziedzinie edukacji, a także pracy i polityki społecznej w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. Obecnie prowadzi szkolenia i konsultacje związane z pracą z danymi. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim, posiada również tytuł Master of Science in Professional Communication z Clark University w Worcester, USA. Studiowała także zarządzanie strategiczne na Uniwersytecie Harvarda w USA i była stypendystką na Wydziale Nauk Organizacji Uniwersytetu Paul Valéry w Montpellier we Francji.

Osoba

Jarosław Kowalski

Od lipca 2012 roku odpowiada w firmie Pearson Central Europe (PCE) za rozwiązania informatyczne i nowe projekty w obszarze cyfrowej edukacji. Reprezentuje PCE w Porozumieniu Nowoczesnej Edukacji przy Polskiej Izbie Książki, jest przewodniczącym Komitetu Cyfrowej Edukacji przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także jest członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji. Ostatnie 20 lata ściśle związany z branżą teleinformatyczną, w szczególności z firmą Novell. Propagator budowania i stosowania otwartych standardów oraz otwartego oprogramowania, w szczególności w administracji publicznej i edukacji.

Osoba

Małgorzata Marciniak

Dyrektor Centrum Doskonalenia Public Consulting Group. Obszary jej specjalizacji obejmują doradztwo strategiczne, tworzenie programów rozwoju zawodowego dla kadry oświaty oraz zarządzanie zmianą w placówkach edukacyjnych. W pracy służy jej wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami edukacyjnymi dla oświaty i szkolnictwa wyższego w Europie i Stanach Zjednoczonych, m.in. koordynowała europejski program pracy z danymi oświatowymi: www.datauseproject.eu. Jest autorką innowacyjnego programu Nawigator promującego tworzenie wspólnot praktyków uczących się i procesowe rozwiązywanie problemów szkół. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim, studiowała komunikację międzykulturową na Uniwersytecie w Tampere oraz zarządzanie projektami na Uniwersytecie Harvarda. Uzyskała certyfikat PMP (Project Management Professional). Aktualnie pracuje nad doktoratem z pedeutologii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych Pedagogium.