Opis konferencji

Konferencja Dyrektor XXI wieku to nowa jakość w obszarze spotkań specjalistów technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) z przedstawicielami zarządzającymi jednostkami oświatowymi. Jest  odpowiedzią na potrzebę zbudowania społeczności Dyrektorów, którzy postrzegają siebie jako managerów innowacyjnych szkół, a w swoich placówkach wykorzystują dzienniki elektroniczne nie tylko do dokumentowania przebiegu nauczania czy podnoszenia jakości kształcenia, ale również jako profesjonalne narzędzia wspierające Dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową. Konferencja stanowić będzie forum wymiany doświadczeń – da możliwość podzielenia się wiedzą, opiniami i pomysłami dotyczącymi zarówno wprowadzania innowacji w obszarze dydaktyki i dokumentacji, jak i zarządzania szkołą.

Unikatową cechą konferencji będzie wysoka jakość wykładów dopasowanych do oczekiwań Dyrektorów polskich szkół. Zajęcia prowadzone będą przez autorytety naukowe, niezależnych ekspertów, specjalistów technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz przedstawicieli wybranych firm, których produkty wspierają ideę wykorzystania TIK w edukacji i zarządzaniu oświatą.

Dyrektor XXI wieku

 

Aby dopasować proces przekazywania wiedzy przez ekspertów do Państwa potrzeb, stworzyliśmy indywidualne ścieżki seminariów, którymi może podążać Uczestnik konferencji. Ścieżki tematyczne dotyczyć będą zagadnień z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych, nowoczesnych technologii, public relations, prawa oświatowego oraz procesu zamiany dziennika papierowego na elektroniczny. Seminaria będą odbywały się w małych grupach, dzięki czemu możliwa będzie swobodna rozmowa z prowadzącym, a także wymiana doświadczeń między ich Uczestnikami. Komfort prowadzenia zajęć podniosą też liczne  profesjonalnie wyposażone sale konferencyjne, jakimi dysponuje wybrane przez nas Centrum Konferencyjne.

 

 

Hasłami przewodnimi I edycji konferencji Dyrektor XXI wieku będą mobilność, bezpieczeństwo i innowacyjność. Staną się one też przedmiotem prowadzonych wykładów i seminariów.

Mobilność – dziennik elektroniczny zmienił myślenie o szkolnej dokumentacji. Zagwarantował dostęp do niej z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet. Współczesny Użytkownik korzysta jednak z dostępu do Internetu w szerszej perspektywie. Tablety, smartfony i inne urządzenia mobilne gwarantują mu dostęp do globalnej sieci z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnym czasie. Jest to zmiana, którą również należy uwzględnić myśląc o nowoczesnych rozwiązaniach IT dla edukacji.

Dyrektor XXI wieku

Bezpieczeństwo – Dyrektorzy, jako Administratorzy danych osobowych, choć zwykle nie są informatykami, ponoszą odpowiedzialność za ich zgodne z przepisami przetwarzanie i ochronę. Są również zobowiązani reagować na sytuacje kryzysowe, co niejednokrotnie związane jest z komunikowaniem się z mediami, wystąpieniami publicznymi oraz udzielaniem wywiadów, w czym Dyrektorzy także powinni być specjalistami.

Innowacyjność – wiele szkół zadaje sobie pytanie, czy samo wprowadzenie dziennika elektronicznego wystarczy, aby nazywać je innowacyjnymi. Często też uświadamiają sobie one, że to dopiero pierwszy krok do stworzenia nowej, cyfrowej szkoły. To moment, kiedy należy zaplanować ścieżkę rozwoju innowacyjności i wdrażania rozwiązań na miarę XXI wieku.